www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 04 grudzień 2020
 
 
WÓJT ARTUR HEROLD do mieszkańców Gminy Zblewo w sprawie gospodarki odpadami Drukuj E-mail
niedziela, 30 październik 2016

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zblewo!

Pragnę Państwa poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina Zblewo będzie samodzielnie zajmować się systemem związanym z gospodarką odpadami komunalnymi. Na mój wniosek Rada Gminy Zblewo w marcu 2016 r. podjęła decyzję o opuszczeniu Związku Gmin Wierzyca. Rada Gminy podjęła również uchwały niezbędne do zorganizowania i prowadzenia gospodarki odpadami. Stawki opłat za odbiór odpadów będą niższe w porównaniu z pobieranymi przez Związek Gmin Wierzyca, co utwierdza mnie w przekonaniu, że decyzja o opuszczeniu związku była słuszna i uzasadniona.

Od stycznia należy segregować odpady tak jak dotychczas. Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o wyborze sposobu zbierania odpadów, ponieważ od tej decyzji zależeć będzie wysokość późniejszych opłat. W obecnym systemie odbioru odpadów oprócz premiowania selektywnej zbiórki niższe opłaty zapłacą gospodarstwa domowe zagospodarowujące odpady BIO we własnym zakresie w kompostownikach. Niezbędnym warunkiem odbioru odpadów jest złożenie wypełnionej deklaracji w Urzędzie Gminy w terminie jak najszybszym, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z odbiorem odpadów z nieruchomości od nowego roku.

Gmina zapewni dobrze zorganizowaną zbiórkę odpadów komunalnych poprzez zawarcie z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, który wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. Powstające odpady będą przekazywane do zakładu utylizacji odpadów, gdzie zostanie zapewnione ich odpowiednie zagospodarowanie. Szczegóły są dostępne w Urzędzie Gminy w pok. nr 20, na stronie Gminy: www.zblewo.pl oraz w ulotce informacyjnej.

Szanowni Mieszkańcy! Jestem przekonany, że taki system gospodarowania odpadami spełni Państwa oczekiwania. Ze swej strony zapewniam, że wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy dołożą wszelkich starań, aby rozwiązywać na bieżąco pojawiające się sprawy i problemy. Pamiętajmy, iż wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa.

Z poważaniem

Wójt Gminy Zblewo

Artur Herold

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!