www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 05 czerwiec 2020
 
 
Zblewo. O G Ł O S Z E N I E. XXXV sesja Rady Gminy Drukuj E-mail
środa, 23 grudzień 2009
Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
30 grudnia 2009r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Zblewo.Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 listopada 2009r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje i wnioski Radnych.

 4. Analiza projektu budżetu i kierunków działania na 2010r. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na 2010r:

  1. wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu,

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  3. odczytanie ostatecznej opinii komisji właściwej do spraw budżetu,

  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  5. stanowisko Wójta Gminy w sprawie zgłoszonych poprawek przez komisję właściwą do spraw budżetu,

  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 5. Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2009r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2010r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania nauczycieli i regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy.

 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

 12. Wolne wnioski i zakończenie.


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!