www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
sobota, 23 styczeń 2021
 
 
XXXIX sesja Rady Gminy Zblewo Drukuj E-mail
wtorek, 11 maj 2010
O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 14 maja  2010r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Zblewie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Zblewo.Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji  w dniu 31 marca 2010r.  oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i wnioski Radnych. 
4. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej o podejmowanych działaniach w zakresie pomocy i opieki socjalnej dla mieszkańców gminy.
5. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury o realizacji zadań w zakresie kultury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zblewo do realizacji wspólnego projektu pt: „Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Zblewo na stałe obwody głosowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Zblewo na okręgi wyborcze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/331/10 Rady Gminy Zblewo z dnia 12.02.2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Zblewo w 2010r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości w formie bezprzetargowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości w formie bezprzetargowej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo – etap I”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charaktery cywilnoprawny, przypadających Gminie Zblewo i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego.
20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
21. Wolne wnioski i zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
       mgr Janusz Trocha
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!