www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
wtorek, 02 czerwiec 2020
 
 
XLIV sesja Rady Gminy Zblewo Drukuj E-mail
niedziela, 22 sierpień 2010

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
30 sierpnia 2010r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Zblewo.Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 23 czerwca 2010r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

 3. Informacja o wykonaniu budżetu i zadań w I półroczu 2010r.

 4. Informacja o zaawansowaniu zaplanowanych zadań gospodarczych na 2010r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cis.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo – etap I”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/254/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zblewo.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im.Małgorzaty Hillar w Zblewie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury im.Małgorzaty Hillar w Zblewie.

 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

 15. Wolne wnioski i zakończenie.


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!