OGŁOSZENIE w sprawie wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium
czwartek, 31 lipiec 2014
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 można składać od 20.08.2014 r. do 15.09.2014 r. w ZEAPOW. Formularze wniosku o pomoc materialną dla uczniów dostępne w sekretariatach szkół, w ZEAPOW oraz na stronie internetowej  www.zeapowzblewo.pl.
WIĘCEJ - PDF