OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
środa, 09 grudzień 2015
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
z dnia 30 listopada 2015 r.

O sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki (w tym:
FORMULARZ SKŁADANIA UWAG / WNIOSKÓW) - PDF