Czym skutkuje brak prawidłowego oznakowania nieruchomości
poniedziałek, 21 marzec 2016
LIST W SPRAWIE BRAKU TABLICZEK Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI, JAK TEŻ BŁĘDNEJ NUMERACJI NIERUCHOMOŚCI

Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim wystosował pismo do urzędów gmin i miast z terenu Związku Gmin Wierzyca w sprawie numeracji nieruchomości.

W związku z licznymi zgłoszeniami ze strony firm obsługujących nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych, związanymi z brakiem tabliczek z numerami porządkowymi, jak też błędnej numeracji nieruchomości, ponownie prosimy o zintensyfikowanie nadzoru w tym zakresie w ramach posiadanych kompetencji.

Podmioty obsługujące powyższe nieruchomości wyposażają je w pojemniki oraz odbierają odpady na podstawie wykazów nieruchomości, dla których zostały złożone deklaracje zawierające adresy nieruchomości (miejscowość, ulica, numer posesji).

Brak prawidłowego oznakowania nieruchomości utrudnia uprawnionym firmom należyte wywiązywanie się z zawartych umów na odbiór odpadów poprzez uniemożliwienie dostarczenia pojemników pod wskazany adres oraz kontrolę odbioru w ilościach zadeklarowanych z nieruchomości niezamieszkałych, jak również powoduje problemy z bieżącą obsługą systemu informatycznego DOC.pl.

Pracownicy Związku Gmin Wierzyca w trakcie wykonywania bieżących czynności sprawdzających w terenie potwierdzają fakt braku właściwego oznakowania nieruchomości, co również w wielu wypadkach bardzo utrudnia sprawowanie nadzoru nad realizacją świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Zawiązku Wierzyca
Krystian Kamień