Odzyskanie podatku VAT. Sukces finansowy gminy Zblewo!
wtorek, 29 marzec 2016


Motyw odzyskania podatku VAT często przewijał się na sesjach Rady Gminy Zblewo, ale dla wielu obserwatorów sesji był on czystą abstrakcją. Wójt Artur Herold mówił o tym także na grudniowej, gorącej sesji budżetowej (na zdjęciu). A teraz mamy przyjemność napisać, że... pieniądze są już w gminnej kasie!W ubiegłorocznym wydaniu „Kuriera Zblewskiego” w listopadzie informowałem Szanownych Mieszkańców naszej gminy o sukcesie, jaki odniosła gmina Zblewo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odzyskania podatku VAT.

Po wydanym wyroku NSA w pełnym składzie z 22 października 2015 r. odzyskanie należnych nam środków było kwestią czasu. Ponad 90 procent odzysku VAT-u dotyczyło zrealizowanej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w latach 2010-2012. Podczas uchwalania budżetu na rok 2016 informowałem radnych o tym fakcie. Jednak nie wszyscy wówczas wierzyli w nasz sukces. Dzisiaj można potwierdzić, że nasz plan udało się wykonać w stu procentach. Gmina Zblewo odzyskała podatek VAT w wysokości ponad 2,19 miliona złotych.

Na uwagę zasługuje fakt, że przy odzyskiwaniu VAT-u z Urzędu Skarbowego nie korzystaliśmy z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych, których wynagrodzenie wolnorynkowe sięga nawet 30 procent wysokości odzyskanych środków. Część odzyskanego VAT-u wraz z odsetkami musieliśmy zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ wcześniej częściowo został nam on sfinansowany ze środków unijnych. Jednak w budżecie pozostaje nadal blisko 1 milion złotych.

W tej chwili rozpoczynamy procedurę odzyskania naliczonych nam odsetek w wysokości ponad 336 tysięcy złotych. Liczymy również na sukces w tej kwestii.

Kolejną wspaniałą informacją dla naszego budżetu jest otrzymanie przez nasz samorząd dodatkowych środków finansowych zakończonej budowy kanalizacji. Otóż w grudniu 2015 r. otrzymaliśmy pismo w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych na zrealizowany w latach 2010-2012 projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo - etap I”. W związku z powyższym została szczegółowo przygotowana odpowiednia dokumentacja, którą przedstawiliśmy w odpowiednim świetle oraz w wymaganym czasie dostarczyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Udało się!

W dniu 16 marca 2016 r. podpisałem aneks do umowy, w którym zwiększa nam się dofinansowanie w kwocie ponad 865 tysięcy złotych. W sumie pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe w wysokości około 1,8 miliona złotych, które zostaną przeznaczone na inwestycję w gminie Zblewo.

Artur Herold

Wójt Gminy Zblewo