MAGDALENA FORC-CHEREK. Aż 10 mln zł na potrzeby naszych mieszkańców! Jak skorzystać?
wtorek, 26 lipiec 2016


Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia przystąpiła do realizacji nowej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, co wiąże się z wydaniem w tym czasie aż 10 mln złotych na potrzeby naszych mieszkańców. Środki te Chata Kociewia pozyskała dla 14 kociewskich gmin dzięki zajęciu wysokiego miejsca w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W celu przybliżenia tej tematyki przewidujemy cykl artykułów. Dziś przedstawiam odpowiedzi na podstawowe pytania, zadawane przez mieszkańców.

1. Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Chata Kociewia i kto z nas może skorzystać z pozyskanych 10 mln złotych?

Na początek warto przypomnieć kilka najważniejszych informacji na temat Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Działa ona od 10 lat na terenach wiejskich i w małych miastach gmin powiatu starogardzkiego, a także w Liniewie i Starej Kiszewie w powiecie kościerskim. Działalność LGD nie dotyczy Starogardu Gdańskiego, który jest zbyt dużym miastem, aby mógł być objęty omawianym programem. To ważna informacja, ponieważ o dofinansowanie z pieniędzy, którymi Chata Kociewia dysponuje od 23 maja 2016r., mogą się ubiegać mieszkańcy z tych gmin, w których nasze LGD działa oraz dodatkowo osoby i podmioty gospodarcze, które tu właśnie chcą rozpocząć lub rozwijać działalność.

Lokalna Strategia Rozwoju to szczególna strategia. W jej ramach będziemy wspólnie realizować działania rozwojowe na terenie Kociewia. Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszać konkursy o dofinansowanie, w których będą mogły uczestniczyć:

- osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą,

- istniejące mikro i małe przedsiębiorstwa, które zamierzają rozwinąć swoją działalność gospodarczą,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe,

- parafie, a nawet niesformalizowane grupy mieszkańców.

Te wszystkie działania finansowane będą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w skrócie nazywanym PROW.

2. Jakie będą pierwsze konkursy, kto będzie mógł w nich uczestniczyć i kiedy będą ogłaszane?

Pierwsze konkursy w tym roku planujemy ogłosić po wakacjach, we wrześniu. Będą to trzy konkursy. Jeden dotyczył będzie szeroko rozumianej turystyki, rekreacji, zachowania naszego dziedzictwa kulturowego (również gastronomia) i skierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub rozwijać działalność gospodarczą w tym kierunku. Drugi konkurs będzie również dotyczył tematu turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego, ale realizowanego przez samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe i parafie. Trzeci konkurs będzie adresowany do osób planujących rozpocząć lub rozwinąć swój mikro lub mały biznes w innych dziedzinach, o których napiszę w kolejnych artykułach na temat Lokalnej Strategii Rozwoju. Już teraz do nich zapraszam. Poruszę w nich także temat zasad składania wniosków oraz szczegółów dotyczących oceny projektów i ich realizacji.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej

–  dofinansowanie z LGD Chata Kociewia


Kto może się ubiegać o środki na rozpoczęcie działalności?

Jeśli ktoś myśli o założeniu działalności gospodarczej – może warto sprawdzić, co oferuje Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowaliśmy, że około 1,6 mln zł przeznaczymy na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby, które nie są zarejestrowane w KRUS i nie prowadziły przez ostatnie 2 lata działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza, rozpoczęta w wyniku realizacji projektu, musi być utrzymana przez 2 lata po otrzymaniu pieniędzy.

Dodatkowym warunkiem jest, żeby osoba, która planuje rozpocząć działalność, była pełnoletnia, i miała miejsce zamieszkania na terenie Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia (tu przypomnę, że to obszar powiatu starogardzkiego poza miastem Starogard Gdański oraz powiatu kościerskiego - gmina Liniewo i stara Kiszewa).

Na co można otrzymać te pieniądze?

Taki przyszły przedsiębiorca ma szansę otrzymać 100 tys. zł na wydatki związane z rozpoczęciem działalności opisanej we wniosku o dofinansowanie. W ramach tych pieniędzy sfinansować będzie można różne działania, które są niezbędne, żeby zorganizować nowe przedsiębiorstwo, np.: remont, budowa, zakup nowych maszyn lub wyposażenia.

Co trzeba zrobić, żeby te pieniądze otrzymać?

Oczywiście warunkiem uzyskania tych pieniędzy jest opracowanie i napisanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem. Planowany termin składania wniosków jest wyznaczony najwcześniej na wrzesień tego roku. To oznacza, że do końca października 2016r. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia będzie przyjmować wnioski. Tak złożony wniosek będzie można realizować w latach 2017- 2018.

Na co warto zwrócić uwagę przygotowując wniosek?

Przygotowując wniosek warto skorzystać z oferty doradczej LGD. Warto też zajrzeć na stronę LGD Chata Kociewia, żeby zapoznać się z kryteriami wyboru projektów. W kryteriach wskazano istotne dla Programu LEADER oraz dla LGD elementy, które należy wypełnić, żeby zostać dobrze ocenionym. Najwyżej punktowane projekty otrzymają dofinansowanie.

Jak LGD pomaga przy zdobywaniu pieniędzy i późniejszej realizacji zadań?

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia udziela szczegółowych informacji na temat ubiegania się o te pieniądze. Doradztwo prowadzone jest przez wykwalifikowane biuro z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej. W biurze doradcy służą pełną i najbardziej aktualną informacją na temat planowanych konkursów. Wszelkie bieżące informacje będą ukazywały się na stronie internetowej Chaty Kociewia (www.chatakociewia.pl), na Facebooku LGD Chata Kociewia. Chętni będą otrzymywać sms i maile z bieżącymi informacjami. Prowadzić będziemy spotkania informacyjno-szkoleniowe z wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz wydamy podręcznik informujący o dostępnych konkursach. A otwarcie sezonu konkursowego nastąpi podczas konferencji, o której szczegółowej dacie zostaną wszyscy zainteresowani powiadomieni.

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia ma dodatkową ofertę dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia lub są po 50 roku życia i chcą założyć działalność gospodarczą przy pomocy środków z LGD Chata Kociewia. Dla nich przewidujemy specjalne szkolenia z przedsiębiorczości oraz planujemy finansować sporządzenie biznesplanu.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie LGD pomagać będzie w skutecznej, poprawnej realizacji projektu. Warto pytać o wszystko, bo to zwiększa szanse na poprawne przygotowanie i realizację zadań.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tej formy wsparcia, do skorzystania z poradnictwa biura. Zapraszam: na stronę internetową LGD Chata Kociewia, do skorzystania z porad telefonicznych (58 56 018 82) oraz do nas do biura w Nowej Wsi Rzecznej przy ul. Rzeczna 18.

Magdalena Forc-Cherek

– prezes Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia