Inwestycje wykonywane w maju przez Gminę Zblewo
czwartek, 24 maj 2012
Informuje Rita Gollus - Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej, Programów Europejskich i Budownictwa

„Kompleksowe uporządkowaniu gospodarki ściekowej w gminie Zblewo – etap I”.
Aktualnie na terenie miejscowości Zblewo, Białachowo, Radziejewo, Miradowo, Pałubinek trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Między innymi montowane są przepompownie ścieków i kolektory ściekowe. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego.
„Utwardzenie parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zblewo w Ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013”.
Koszt inwestycji wynosi 1 074875,25 zł brutto. Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu została firma „Roboty ziemne i drogowe” Andrzeja Tworka.

Zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach: Białachowo, Cis, Piesienica, Jezierce.

Gmina Zblewo kończy dokumentację projektową na projekt, który dofinansowany zostanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
W ramach tego projektu termomodernizacją objęte zostaną: szkoła w Kleszczewie, szkoła w Borzechowie, Budynek Urzędu Gminy w Zblewie i budynek Wiejskiego Domu Kultury Pinczynie.
Koszt inwestycji określamy na kwotę 2,4 mln zł.

Trwają prace projektowe na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Borzechowie, Przygotowywany jest wniosek o budowę Orlika 2012 w Borzechowie. Przygotowujemy projekt na budowę odcinka wodociągu w Borzechowie. Niebawem rozpocznie się wymiana chodnika w miejscowości Semlin i budowa ulicy Słonecznej w Pinczynie.


Przerwa na kawę. Pracownicy firmy „Roboty ziemne i drogowe” Andrzeja Tworka pracujący przy utwardzeniu parkingów w Zblewie. Fot. Tadeusz Majewski

Ostatnie pracy przy wiacie w Piesienicy. Fot. Tadeusz Majewski