www.mamboteam.com
 
Strona główna
poniedziałek, 25 styczeń 2021
 
 
Uroczystości Święra Policji w Starogardzie Drukuj E-mail
środa, 28 lipiec 2010


                                          Starogard Gd. dnia  27-07-2010 r.


Scenariusz
Uroczystości Święta Policji w 2010 r.
w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim


I. CZAS
 27 lipca 2010 r. o godz. 13:00

II. MIEJSCE  UROCZYSTOŚCI
Aula Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim,
Ul. Bohaterów Getta 2

III.U ROCZYSTOŚĆ PROWADZIŁ
podinsp. Grzegorz  TAFLIŃSKI –  Naczelnik Wydziału PrewencjiPRZEBIEG UROCZYSTOŚCI


1. O godz. 13 00 Komendant Powiatowy Policji insp. Mirosław CZARNECKI wprowadza na salę insp. Czesława KOSZYKOWSKIEGO - Zastępcę  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Starostę Powiatu Starogardzkiego Leszka BURCZYK .

3. O godz.13 00 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Bogusław  ZIEMBA składa meldunek insp. Czesławowi KOSZYKOWSKIEMU Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego   Policji  w  Gdańsku.

4. Podinsp. Bogusław  ZIEMBA przekazuje prowadzenie uroczystości
podinsp. Grzegorzowi TAFLIŃSKIEMU.


5. Powitanie przybyłych na uroczystość gości:

- mł. insp. Czesława KOSZYKOWSKIEGO – Zastępcę  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
 - Pana Andrzeja GRZYB Senator RP
-  Panią  Danielę CHRAPKIEWICZ  Posła na Sejm RP 
- V-ce Starostę Kazimierza CHYŁA
- Pana  Henryka  WOJCIECHOWSKIEGO Zastępcę  Prezydenta  Starogardu Gd.
- Pan Piotr CYCHNERSKI – Przewodniczący  Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
- Księdza Witolda KREFT  – Kapelana KPP w Starogardzie Gdańskim


Burmistrzów miast:

- Pana   Ryszarda DĄBEK - Burmistrza  Miasta Skórcza
- Pana Jana GRZONKA -  Burmistrza Czarnej Wody
- Pana Dariusza SKALSKIEGO – Burmistrza Skarszew

Wójtów gmin:

- Panią Barbarę TOMCZAK Wójta Gminy Osieczna
- Pani  Stanisława KUROWSKA Wójta Gminy Osiek
- Pani Zofia KIRSZENSTEIN  Wójta Gminy Smętowo Graniczne
- Pana Stanisława POŁOM Wójta Gminy Starogard Gd.
- Pana Jana WIERZBĘ Przewodniczącego Rady Gminy
- Pana Sławomira BIELIŃSKIEGO Wójta Gminy Lubichowo
- Pana Antoniego CYWIŃSKIEGO Wójta Gminy Kaliska
- Pana Artura HEROLD Zastępcę Wójta Gminy Zblewo
- Pana Erwina MAKIŁA Wójta Gminy Skórcz
- Pana Mieczysława PŁACZEK Wójta Gminy Bobowo

Przywitano również

- Pana Janusza MALCZYŃSKIEGO   Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gd.
- Pana bryg. Zbigniewa KAMIŃSKIEGO  Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Starogardzie Gd.
- Pana kpt. Zbigniewa MISZCZAK Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd.
- Pana  mjr  Jacka KLEINA    przedstawiciela Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień  w Starogardzie Gd.
- Pana Janusza POCHYLCZUK  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim
- Pana Jana STRZELCZYK  Przewodniczącego Komisji Samorządności, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  przy Radzie  Miasta  w Starogardzie Gd.
- Pana Jarosława CYSARCZYK    Komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gd.
- Pana Lecha MAGNUSZEWSKIEGO  Prezesa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Starogardzie Gd.

przedstawicieli związków zawodowych:

- przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Gdańsku Pana Józefa PARTYKA
- Panią Danutę WOJAK Przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP
- Panią Sylwię CZEŚNIKOWSKĄ Przewodniczącą Zarządu Terenowego  NSZZ Pracowników Policji KPP
- Pana Zbigniewa RAJKOWSKIEGO Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KPP w Starogardzie Gd.


Powitano również przedstawicieli mediów, a także wszystkie osoby, które nie zostały wymienione a zaszczyciły swoją obecnością policyjną uroczystość.
Przywitano także policjantki i policjantów oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Gd.


6. HYMN PAŃSTWOWY

7. Zabranie głosu przez Komendanta Powiatowego Policji  insp. Mirosława  CZARNECKIEGO


8. ODZNACZENIA

 A) Decyzją  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 lipca 2010  roku  w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego  nadano   
 
Srebrną  Odznakę „Zasłużony Policjant”

1. podinsp. ZIEMBA Bogusławowi
2. asp. szt. CZARNOTA  Mirosławowi

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”

1. st. asp. BUCIKIEWICZ  Mariuszowi
2. st. asp. KROMER Mateuszowi
3. asp. ERDANOWSKIEMU Januszowi

- odznaczonym  medale wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

(Odznaczenie podinsp. Bogusławowi ZIEMBA zostało wręczone przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w dniu  21 lipca 2010 r.  podczas uroczystej akademii w KWP Gdańsk)


9. MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE W KORPUSIE:

A/ aspirantów  Policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w korpusie aspirantów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr 1512 z dnia 08 lipca 2010 roku mianował :

1.na stopień  aspiranta sztabowego Policji :

1. st. asp. POĆWIARDOWSKIEGO  Tomasza

2. na stopień starszego aspiranta Policji:

1. asp.  SZYDZIKOWSKĄ Alicję
2. asp.  BENKE Tadeusza
3. asp.  BUCIKIEWICZ Mariusza
4. asp.  KROMER Mateusza
5. asp.  LOKŚ Sławomira

- odznaczonym  akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

3. W  tym samym korpusie na stopień  aspiranta Policji Komendant Wojewódzki Policji mianował:

1. mł. asp.  MACHNIKOWSKĄ Izabellę
2. mł. asp.  BŁAŻEJEWSKIEGO  Jarosława
3. mł. asp.  ĆWIKLIŃSKIEGO Rafała
4. mł. asp.  EBERTOWSKIEGO  Roberta
5. mł. asp.  GOŁUŃSKIEGO Waldemara
6. mł. asp.  JANKOWSKIEGO Marcina
7. mł. asp.  JELEŃ Jarosława
8. mł. asp.  KELLAS Krzysztofa
9. mł. asp.  KUNISZEWSKIEGO Wiesława
10. mł. asp.  MALKOWSKIEGO Tomasza
11. mł. asp.  MAŃKIEWICZ Grzegorza

- odznaczonym  akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

(akt mianowania   asp. Waldemarowi GOŁUŃSKIENU  został wręczony przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz V-ce Starostę powiatu starogardzkiego Kazimierza Chyła w dniu 21 lipca 2010 r. podczas uroczystej akademii w KWP w Gdańsku)


4. W  tym samym korpusie na stopień aspiranta Policji Komendant Wojewódzki Policji mianował:


1. mł. asp.  MARQUARDT Marka
2. mł. asp.  NIERZWICKIEGO Piotra
3. mł. asp.  RESZKA Mirosława
4. mł. asp.  STOPA Krzysztofa
5. mł. asp.  SULEWSKIEGO Mariusza
6. mł. asp.  TUSZYŃSKIEGO Arkadiusza
7. mł. asp.  ZABICIEL Józefa
8. mł. asp.  ZIELIŃSKIEGO Leszka

- odznaczonym  akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji na stopień młodszego aspiranta Policji  Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr 1513 z dnia      08 lipca 2010 roku mianował :

1. sierż. szt. KREFT Angelikę
2. sierż. szt. BURNICKIEGO Grzegorza

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.


B/  podoficerów Policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w korpusie podoficerów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr  1514 z dnia    08  lipca  2010 roku  mianował:


1. na stopień  SIERŻANTA  SZTABOWEGO  POLICJI:

1. st. sierż. CZAPSKIEGO  Michała
2. st. sierż. KACZKOWSKIEGO  Krzysztofa
3. st. sierż. NADOLNEGO Krzysztofa
4. st. sierż. REDZIMSKIEGO Artura
5. st. sierż. SOBOLEWSKIEGO  Krzysztofa
6. st. sierż. UKLEJA Damiana

2. na stopień STARSZEGO SIERŻANTA  POLICJI :

1. sierż. BUDZYŁĘ  Dorotę
2. sierż. BARAN Jarosława
3. sierż. BUKOWSKIEGO  Michała
4. sierż. CZYŻEWSKIEGO  Adama
5. sierż. ĆWIKLIŃSKIEGO  Artura
6. sierż. DEPKA PRĄDZYŃSKIEGO  Mariusza
7. sierż. GAŃKO Tomasza
8. sierż. GRZYWACZ Mateusza

- odznaczonym  akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

3. W tym samym korpusie na stopień   STARSZEGO SIERŻANTA  POLICJI Komendant Wojewódzki Policji mianował:

1. sierż. LITWIŃSKĄ Ilonę
2. sierż. OSSOWSKĄ Renatę
3. sierż. PIECHOCKĄ  Joannę
4. sierż. SZWEDA Małgorzatę
5. sierż. WULNIKOWSKĄ Katarzynę
6. sierż. LOKŚ Bogumiła
7. sierż. NOGAL Roberta
8. sierż. OPERACZ Krzysztofa
9. sierż. PACHULSKIEGO Łukasza
10. sierż. STAWARZ Marcina
11. sierż. SZARMACH Macieja
12. sierż. WALKOWSKIEGO Tomasza
13. sierż. WELTROWSKIEGO Mariusza
14. sierż. ZIELIŃSKIEGO  Marka
15. sierż. ZIEMBA Mariusza
16. sierż. ŻABIŃSKIEGO  Marcina

- odznaczonym  akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.


4. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w korpusie podoficerów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr  1515 z dnia     08  lipca  2010 roku  mianował :

na stopień  SIERŻANTA  POLICJI :

1. st. post. CHRAPKOWSKĄ Agatę
2. st. post. SYLDATK Aleksandrę
3. st. post. ŻURAWSKĄ Magdalenę
4. st. post. JACEWICZ  Przemysława
5. st. post. JASIŃSKIEGO Andrzeja
6. st. post. MUSZYŃSKIEGO  Przemysława

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

(akt mianowania   sierż. Agacie CHRAPKOWSKIEJ  został wręczony przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz V-ce Starostę powiatu starogardzkiego Kazimierza Chyła w dniu 21 lipca 2010 r. podczas uroczystej akademii w KWP w Gdańsku)

C/  szeregowych Policji

W korpusie szeregowych  Policji Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim   Rozkazem Personalnym Nr   200 z dnia 16 lipca 2010 roku  mianował

na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO  POLICJI:

1. post. GENDZIERSKĄ  Natalię
2. post. GRZESZKIEWICZ Ewę
3. post. LANGOWSKIEGO  Michała

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

10. Z okazji Święta Policji w uznaniu wzorowo wykonywanej pracy w Policji oraz za zaangażowanie społeczne Kierownictwo Komendy  Wojewódzkiej Policji oraz Zarząd Wojewódzki NZSS Pracowników Policji w Gdańsku wyróżnił dyplomem niżej wymienionych pracowników Policji KPP w Starogardzie Gdańskim:

- Sylwię CZERWONKA
- Sylwię DOBROWOLSKĄ

 - dyplomy wręczał Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w  Gdańsku  insp. Czesław  KOSZYKOWSKI i  Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

11. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim za zaangażowanie w realizacji obowiązków służbowych oraz uzyskanie  najlepszych efektów w służbie w I półroczu 2009 roku  wyróżnił nagrodami motywacyjnymi w formie pieniężnej  funkcjonariuszy oraz pracowników Policji KPP w Starogardzie Gd.

12. W imieniu funkcjonariuszy głos zabrała przedstawicielka  wyróżnionych policjantów  – mł. asp. Angelika KREFT

13. Zaproszenie do wypowiedzi przybyłych na uroczystość gości.

14. Zakończenie uroczystości.
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!