www.mamboteam.com
 
Strona główna
sobota, 23 czerwiec 2018
 
 
Modzi ludzie z Trójmiasta realizują ciekawy projekt pn. Kalejdoskop – Pamięć i Muzyka Drukuj E-mail
poniedziałek, 05 wrzesień 2016
Prace terenowe (zbieranie materiałów) są już na ukończeniu – pisze do portalu Kociewiacy.pl Seweryn Huzarski. –  Bardzo skorzystaliśmy z materiałów z portalu Kociewiacy.pl i z książki "Przeplotnia". Niestety część z opisanych osób będących potencjalnymi informatorami już nie żyje. Niemniej jednak udało nam się dotrzeć do Reginy Matuszewskiej z Czarnegolasu, Wacława Ossowskiego z Pinczyna i Albina Ossowskiego ze Starogardu Gd. Dotarliśmy do bardzo wielu śpiewaków i muzykantów zamieszkujących powiaty starogardzki i tczewski. Nawiązaliśmy też współpracę z Radiem Gdańsk, które posiada archiwalne nagrania artystów ludowych mieszkających na Kociewiu. Teraz przed nami ogrom prac związanych z posegregowaniem, obróbką i selekcją nagranego materiału. Zgodnie z harmonogramem płyta powinna ukazać się do końca października. W dalszej kolejności mamy zamiar uruchomić w sieci ogólnodostępne archiwum.

A teraz szerzej o poszczególnych etapach tego projektu. 


W pierwszym etapie młodzi ludzie zapromowali go w mediach (głównie lokalnych, pomorskich) i na stronach internetowych Stowarzyszenia "Trójwiejska". Wyznaczyli dwie osoby odpowiedzialne za prace terenowe, które rozpoczęły  się 20 maja i trwały do końca sierpnia 2016. Systematycznie wyjeżdżano na Kociewie, do osób starszych, które nazwano "nosicielami" tradycji. Zaplanowanych było około 20 wyjazdów do kociewskich wsi, jedno- oraz kilkudniowych. Dwuosobowa grupa wyjeżdżała wspólnie lub równolegle, aby w maksymalnie dużej ilości miejsc poszukiwać a następnie nagrywać i dokumentować żywą pamięć o tradycji. Skupiali się na tradycjach muzycznych przed i powojennych, zarówno wśród rdzennych Kociewiaków, jak i wśród osób napływowych, przesiedlonych po II wojnie światowej. Założeniem tej części projektu było odnalezienie maksymalnej liczby osób będących "nosicielami" tradycji – nie tylko kociewskiej, ale też i przesiedleńczej oraz udokumentowanie swoistego kalejdoskopu tradycji badanego obszaru. Prowadzono dokumentację  podczas wywiadów (nagrania, zdjęcia oraz filmy). Osoby od świetnej pamięci odwiedzane były kilkukrotnie, w celu  wykonania pełniejszej  dokumentacji. Do tych prac poproszono do współpracy lokalnych animatorów kultury jako przewodników i informatorów wspierających planowanie tras badawczych. W minionym 2015 roku w okolicach Tczewa udało się znaleźć śpiewaczkę, która wychowywała się w regionie Rzeszowszczyzny. Mimo podeszłego wieku (ok. 80 lat) i dekad spędzonych na Kociewiu, nadal
pamięta sporo pieśni z miejsca urodzenia i dojrzewania. Założono, że takich osób jest znacznie więcej.

Dotychczasowe badania etnograficzne, skupione były bardziej na tradycjach czysto Kociewskich lub na bardziej popularnym regionie Kaszub. Projekt pozwolił na uzupełnienie luk w wiedzy i podniesienie świadomości na temat różnorodności muzycznych regionu Kociewia. Informacje o postępach tych prac na bieżąco zamieszczano  na stronie internetowej stowarzyszenia. Tworzono na bieżąco bazę danych oraz archiwum audio-wizualne.

Materiał zebrany podczas prac terenowych, stanowiący duży zasób audio-wizualny, po selekcji i obróbce oraz przygotowaniu do publikacji (to ogrom prac) będzie wykorzystany do profesjonalnego przygotowanego podsumowania projektu. Na wrzesień i październik ma być  przygotowana wystawa oraz materiału do płyty CD. Jest też koncepcja przygotowania  płyty stanowiącej spójny album. Do tych prac zaproszono Szymona Białka – wykształconego muzyka i akustyka. Wybranych zostanie minimum 10 utworów, które stanowić będą muzyczny obraz projektu.

Zebrany i przygotowany materiał dźwiękowy wysłany zostanie do profesjonalnej drukarni i tłoczni płyt cd. Zaprojektowana zostanie także grafika do płyty i jej okładki wraz z częścią opisową. Do tych prac zaangażowana będzie przede wszystkim Justyna Mazurkiewicz – osoba odpowiedzialna za większość projektów graficznych dla Stowarzyszenia „Trójwiejska”. Ten etap planowany jest od 10 do 31 października 2016. Planowany nakład wydawniczy to 300 egzemplarzy. Część nakładu zostanie rozesłana do gminnych i wiejskich bibliotek, szczególnie do miejsc, w których prowadzone były badania. Te prace nadzorowane będą przez Katarzynę Huzarską – z racji jej doświadczenia w pracach poligraficzno-reklamowych i kontaktach z drukarniami.

Imprezy podsumowujące projekt będą doskonałym zwieńczeniem prac. Do współpracy w tych wydarzeniach włączy się Muzeum Narodowe w Gdańsku (Oddział Etnograficzny). Jest też  zamiar włączyć także lokalne samorządy na Kociewiu. Wydarzenia te będą składały się z dwóch elementów: Pierwszym będzie prelekcja opowiadająca o projekcie, głównie o jego dokumentacyjnej – terenowej części. Drugim będzie koncert pieśni znalezionych podczas badań, połączonych z promocją wydanej płyty CD. Pieśni przygotowane będą przez uczestników projektu.
Jeśli zdrowie i możliwości pozwolą, realizatorzy projektu chcielibyśmy także, aby w koncercie uczestniczyli spotkani podczas prac terenowych Mistrzowie Tradycji. Planowane są dwie lub trzy imprezy: jedna w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku, dwie lub trzy na Kociewiu: Pelplinie, Starogardzie Gdańskim oraz Tczewie. Ta część projektu będzie szeroko promowana w ogólnodostępnych mediach lokalnych oraz na stronach internetowych projektu, stowarzyszenia oraz partnerów (Muzeum Narodowe, lokalne Ośrodki Kultury). Imprezy planowane są na przełom jesieni i zimy: od 1 listopada do 15 grudnia 2016. Na imprezy będą zaproszone lokalne władze samorządowe, a w przypadku Gali w Gdańsku także Marszałek Pomorski oraz Prezydent Miasta Gdańska. W Galach tych weźmie udział łącznie około 200 osób.

Przygotowane zostaną wszystkie materiały do raportu końcowego. Do lokalnych mediów wysłane zostaną dwa ostatnie materiały prasowo-promocyjne, podsumowujące rezultaty projektu. Wystawa zostanie przygotowana do transportu, zaplanowane zostaną i wstępnie umówione miejsca, w których poprojektowo wystawa będzie eksponowana na Kociewiu (lokalne Ośrodki Kultury, Biblioteki). W tym też czasie podejmiemy zaplanowane zostaną dalsze prace terenowe oraz dokumentalistyczne na terenie Kociewia. Prace, które zostaną przez proponowany projekt zainicjowane i zdecydowanie wymagać będą kontynuacji. Ten etap prac zajmie ostatnie dwa tygodnie projektu: od 15 do 31 grudnia 2016.
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!