www.mamboteam.com
 
Strona główna
środa, 25 listopad 2020
 
 
Gniew wypięknieje do końca roku! Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji... Drukuj E-mail
środa, 24 maj 2017
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Gniew - miasto z charakterem”, czyli rewitalizacji starego miasta. Prace wykona warszawska firma BUDIMEX. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania w około 6 miesięcy, co oznacza, że jeszcze do końca tego roku Stare Miasto w Gniewie może zyskać nowe oblicze. Podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się 23 maja.
24 kwietnia dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach przetargu. Przystąpiły do niego dwie firmy: Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” z Grudziądza orz BUDIMEX S.A. z Warszawy. Obie wyceniły realizację zadania na wyższą niż zaplanowała Gmina Gniew kwotę. W takiej sytuacji przetarg można było albo odwołać, albo zwiększyć środki na realizację inwestycji, co zrobił właśnie gniewski samorząd. 11 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której radni przyjęli uchwałę budżetową, na mocy której dodatkowe środki w wysokości 1.976.758,65 zł przeznaczono na to zadanie.


- Cieszę się, że przetarg został rozstrzygnięty i że wygrała go ciesząca się dobrą opinią firma Budimex. Zaskoczona jestem natomiast terminem zakończenia prac. Przewidywałam, że mogą się one skończyć do połowy 2018 r. Zgodnie jednak z przedstawionym nam harmonogramem, prace potrwać mają do końca tego roku. Na przyszły rok natomiast zostać ma już tylko zagospodarowanie zieleni - informuje Maria Taraszkiewicz- Gurzyńska, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.


Przypomnijmy, że na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Gniew – miasto z charakterem Gmina Gniew otrzymała ponad 4-milionową dotację. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Podpisanie umowy, na mocy której dofinansowano przedsięwzięcie, miało miejsce w lipcu ubiegłego roku, przez Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.Ul. Sobieskiego w Gniewie

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie śródmieściu Gniewu charakteru z przełomu XIX i XX wieku oraz przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenie walorów kulturowych przestrzeni publicznej w ramach zabytkowego układu urbanistycznego. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przebudowę nawierzchni ulic i placów oraz montaż małej architektury, zagospodarowanie terenu fosy zamkowej i terenu zielonego za murami obronnymi.

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi 23 maja o godzinie 10.00 w Sali Ślubów gniewskiego magistratu (pl. Grunwaldzki 1).


Więcej informacji:

Referat Promocji i Informacji

Urząd Miasta i Gminy Gniew

tel. 58 535 40 21, fax 58 530 79 40

19 maja 2017 r.


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!