www.mamboteam.com
 
Strona główna
sobota, 30 maj 2020
 
 
Nowy numer „Rydwanu” Drukuj E-mail
środa, 06 styczeń 2010
W grudniu 2009 roku wydano już czwarty z kolei rocznik muzealny „Rydwan”. Jest on wydawany corocznie w liczbie pięciuset egzemplarzy i rozpowszechniany nieodpłatnie, stanowiąc bez wątpienia jedno z najciekawszych źródeł wiedzy o Kociewiu. Roczniki te charakteryzuje różnorodność tematyczna, od tekstów dotyczących najstarszych wykopalisk na Kociewiu poprzez losy Kociewiaków w czasie II wojny światowej po obecną sytuację naszego regionu.

    Redaktorem zbioru jest dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, pan Andrzej Błażyński, który za swoją działalność archeologiczną i wydawanie roczników otrzymał w ubiegłym roku Nagrodę Starosty Starogardzkiego w dziedzinie Kultury. Podkreślano wówczas,   że  w Polsce brakuje tego typu roczników muzealnych, stanowiących cenny materiał badawczy dla osób zainteresowanych współczesnymi poglądami na temat historii Kociewia, jak i szeroko pojętej kultury tego regionu.
     W pierwszym numerze „Rydwanu” przedstawiono referaty wygłoszone podczas zorganizowanej w 2006 roku  konferencji naukowej „ Dziedzictwo Kulturowe Kociewia w świetle badań naukowych – stan i perspektywy”. Z kolei w tym roku, w związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej, najwięcej uwagi poświęcono właśnie temu okresowi w historii regionu. Możemy zatem znaleźć w kociewskim roczniku muzealnym artykuł Ryszarda Szwocha, w którym opisał on pierwsze działania eksternistyczne Niemców na terenie Starogardu Gdańskiego, na szczególną uwagę zasługuje również tekst Piotra Szubarczyka, z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, opisujący główne cele i metody niemieckiej polityki narodowej na ziemiach wcielonych do Rzeszy na przykładzie powiatu starogardzkiego.
    W czwartym numerze rocznika znajdują się również artykuły o innej tematyce, jak np. tekst Marii Brzozowskiej, który został poświęcony architekturze starogardzkiej, artykuł  dr. T.Sadkowskiego, w którym zadaje on pytanie, czy w Starogradzie jest miejsce i klimat dla muzeum na wolnym powietrzu oraz ciekawy, będący zapewne zachętą do dyskusji i poszukiwań artykuł Andrzeja Grzyba o zapomnianych już przez niektórych z nas „Legendach Zachodniopruskich”.
    Łącznie w „Rydwanie”czeka na nas dwadzieścia pięć niezwykle interesujących tekstów.
    Zainteresowanym życzę miłej lektury.
   
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!