KRZYSZTOF KOWALKOWSKI. Spotkanie członków Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków
wtorek, 19 kwiecień 2016

Tradycyjnie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku 9 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie członków Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków. Zebranie rozpoczął Prezes Klubu Przemysław Kilian witając uczestniczących w zebraniu gości, w tym m.in. prof. Marię Pająkowską-Kensik, Ryszarda Szwocha – sekretarza Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie, Ryszarda Morawskiego - właściciela Jabłoniowego Dworku w Maleninie.

Pierwszym punktem bardzo bogatego programu był referat „Edukacja regionalna na terenie Starogardu Gdańskiego” wygłoszony przez Lucynę Powalską. Kolejny temat tego spotkania poświęcony był edukacji szkolnej o Kociewiu. Natalia Kalkowska wygłosiła referat „Regionalistyka kociewska wobec współczesnej edukacji szkolnej”.

Kolejny punkt to już tradycyjnie promocja książki. Tym razem była to książką „Ks. Antoni Kowalkowski, proboszcz, budowniczy, autor pieśni”, której autorem jest piszący te słowa. O bohaterze książki, jego pieśniach kościelnych pisałem już w Kociewiakach 21 lutego 2016 r. w artykule „150 rocznica urodzin ks. Antoniego Kowalkowskiego”. Tu tylko dodam, że ten urodzony 12 lutego 1866 roku w Mirachowie ksiądz był proboszczem w Rytlu i autorem pieśni kościelnych, w tym „Kiedyś o Jezu chodził po świecie” i „Pan Jezus już się zbliża”.

Następnie dr Michał Kargul, prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zaprezentował najnowszy dziewiąty już numer „Tek Kociewskich”, którego ten właśnie oddział jest wydawcą. Dr Kargul omówił pokrótce kilka najciekawszych artykułów, zwracając szczególną uwagę na artykuły: o Franciszku Schornaku ze Skórcza i jego „Gawędzie Kociewiaka z Kaszubą”, opublikowaną w „Pomorzu, dodatku literackim do 'Gazety Gdańskiej” z dnia 4 czerwca 1922 roku, oraz o Jerzym Adamie Forsterze. Wręczył też egzemplarze „Tek Kociewskich” zainteresowanym.

Ostatnim z tematów była prezentacja najnowszego numeru kwartalnika „Kociewski Magazyn Regionalny, której dokonał Marcin Kłodziński. Omawiając zawartość kwartalnika zwrócił uwagę na artykuł poświęcony Janowi Ejankowskiemu, który zmarł 28 listopada 2015 roku oraz artykuł prof. Kazimierza Denka, który zmarł 4 lutego 2016 r. Ich strata jest nieodżałowana dla Kociewia.

Na uczestników spotkania czekała tradycyjnie kawa i ciastka ufundowane przez Ryszarda Morawskiego z Malenina, cukiernię „El” braci Lipińskich z Wrzeszcza i bar „Zielony Smok” z Gdańska, przy której trwały sympatyczne rozmowy. Rękodzieło i hafty kociewskie oferowały panie Maria Leszman z Pelplina i Katarzyna Nowak z Tczewa.


Krzysztof Kowalkowski
Gdańsk 11.04.2016

 
Opis zdjęć do spotkania 9.04.2016
Goście w oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania.Zarząd Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków, stoi Prezes Przemysław Kiljan.Za mikrofonem Lucyna Powalska, siedzi obok Maria Odya.Referat wygłasza Natalia Kalkowska.Krzysztof Kowalkowski prezentują swoją najnowszą książkę.Dr Michał Kargul prezentuje Teki KociewskieMarcin Kłodziński opowiada o Kociewskim Kwartalniku Regionalnym.