Akademia z okazji Dnia Strażaka - 19.05.2009
poniedziałek, 18 maj 2009


Dnia 18 maja 2008 roku o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka.

Dnia 18 maja 2008 roku o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Senator RP Pan Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Neumann, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Andrzej Rószkowski, Starosta Starogardzki Pan Leszek Burczyk, v-ce Starosta Pan Kazimierz Chyła, Prezydent Miasta Pan Edmund Stachowicz, przedstawiciele służb Komendy Powiatowej Policji, Aresztu Śledczego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Lasów Państwowych, przedstawiciele Gmin Powiatu Starogardzkiego, komendanci gminni OSP, emeryci i renciści PSP oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP
w Starogardzie Gdańskim.

AWANSE i ODZNACZENIA:

Lista osób odznaczonych brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej:
Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
odznaczył:
Brązową  odznaką  „ Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej ”
1.  Stanisław  Połom  s. Franciszka

Rozkazem personalnym z dnia 30 kwietnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji  nadał z dniem 4 maja 2009 roku  stopień:
Brygadiera
1. mł. bryg. Zbigniew Kamiński  s. Zdzisława
Awans został wręczony podczas obchodów centralnych Dnia Strażaka w Toruniu
dnia 8 maja 2009 roku.

Rozkazem personalnym z dnia 30 kwietnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji  nadał z dniem 4 maja 2009 roku  stopień:
Starszego Kapitana
1. kpt. Dariusz Żywicki s. Wiktora
 Awans został wręczony podczas obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka w Gdańsku dnia 5 maja 2009 roku.

Rozkazem personalnym z dnia 30 kwietnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji  nadał z dniem 4 maja 2009 roku  stopień:
Kapitana
1. mł. kpt. Barbara Bartoszek c. Waldemara

Rozkazem personalnym z dnia 14 kwietnia 2009 roku Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2009 roku  stopień:
Aspiranta
1. mł. asp. Ireneusz  Liss                    s. Józefa
2. mł. asp. Jarosław Kinowski                 s. Henryka
3. mł. asp. Wiesław Narloch                    s. Teodora
4. mł. asp. Przemysław Świeczkowski    s. Piotra

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku rozkazem personalnym  z dnia 2 kwietnia  2009 roku nadał stopień  z dniem 4 maja 2009 roku:
starszego ogniomistrza
1.  ogn. Krzysztof  Gapski         s. Ryszarda
2.  ogn. Adam Piątkowski          s. Jerzego
3.  ogn. Andrzej Mahlik             s. Ryszarda
4.  ogn. Leszek Rybiński            s. Jerzego

młodszego ogniomistrza
1. st. sekc. Jacek Suski     s. Józefa

starszego sekcyjnego
1. sekc. Bartosz  Bieliński  s. Zbigniewa
2. sekc. Arnold  Gencza s. Fabiana
3. sekc. Waldemar Klin s. Zenon
4. sekc. Robert Różyński s. Jerzego
5. sekc. Sebastian  Żywicki     s. Wiktora

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim rozkazem personalnym z dnia   29 kwietnia   2009 r. nadał  stopień z dniem 4 maja 2009 r.:
Starszego strażaka
str.  Andrzej Biernat    s. Kazimierza
str. Jacek Jażdżewski   s. Andrzeja
str. Dawid Podwojski    s. Krzysztofa
str. Grzegorz Gradulewski s. Edwarda


Z okazji dnia strażaka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim decyzją personalną  awansował na wyższe stanowiska służbowe strażaków:  
z dniem 1 czerwca

na stanowisko Starszego Operatora Sprzętu Specjalnego
- mł. ogn. Jacek  Suski

na  stanowisko  Operatora Sprzętu Specjalnego
-  st. sekc. Sebastian  Żywicki 

na stanowisko Starszego Ratownika
st. sekc.  Arnold  Gencza
st. sekc.  Robert  Różyński

na stanowisko Ratownika
sekc. Adam  Kosidowski
 
na stanowisko Młodszego Ratownika
st. str.  Andrzej Biernat
st. str.  Dawid  Podwojski
st. str.  Seweryn Pelpliński
st. str.  Jacek Jażdżewski
st. str.  Grzegorz Gradulewski


Z okazji Dnia Strażaka Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną
1. st. ogn. Tomasza Reszczyńskiego

Za zaangażowanie  oraz nienaganną postawę w służbie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  wyróżnił nagrodą pieniężną 47 strażaków i 3 pracowników cywilnych oraz wyróżnił 1 strażaka urlopem nagrodowym w wymiarze 9 dni.
 
W dowód uznania oraz za zaangażowanie w wspieraniu działalności ochrony przeciwpożarowej Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił  logiem Państwowej Straży Pożarnej
1.Pana Starostę Starogardzkiego Leszka Burczyka
2.Pana Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego Edmunda Stachowicza.


Za zaangażowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej  Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił okolicznościowymi pamiątkami Ochotniczą Straż Pożarną w Skarszewach i Sucuminie. 

Za zaangażowanie, podjęty trud w wspieraniu działalności ochrony przeciwpożarowej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił  pamiątkowym obrazem:

1.Pana Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Grzyba
2.Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Neumanna
 
W dowód uznania za dotychczasową współpracę Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił medalem okolicznościowym:
1.Pana Zenona Błańskiego
2.Pana Tomasza Miszewskiego
3.Bractwo Kurkowe
 
W dowód uznania za dotychczasową współpracę Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wręczył Burmistrzom i Wójtom Powiatu Starogardzkiego książkę w „ Ogniu faktów ” autorstwa gen. Stefanowskiego byłego Komendanta Głównego Straży Pożarnych, który przez kilka lat pełnił służbę w Komendzie Zawodowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.


Sporządził: mł. ogn. Karina Stankowska